Підсумкове засідання атестаційної комісії

Новина опублікована: 23.03.2021р. о 15:37

 23 березня 2021 року в ДНЗ «Маріупольському центрі професійно-технічної освіти»
відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.
Атестація у 2020/2021 навчальному році проходила відповідно до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.12.2011 р. № 1473 зі змінами.
Атестаційна комісія Центру розробила систему заходів, спрямованих на всебічне
комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, за якою
визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його
кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія.
Протягом міжатестаційного періоду атестаційна комісія закладу освіти вивчала
педагогічну діяльність педагогічних працівників шляхом відвідування уроків, виховних
заходів, ознайомлення з документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх
посадових обов'язків, його участі у роботі методичних комісій, конкурсах та інших заходах,
пов'язаних з організацією освітнього процесу.
Атестаційна комісія розглянула питання про відповідність займаним посадам
педагогічних працівників Центру, а також про відповідність раніше присвоєних
кваліфікаційних категорій і розрядів та їх підвищення.
Атестаційна комісія відзначила, що викладачами та майстрами виробничого навчання
проводиться серйозна та систематична робота: участь у вебінарах та семінарах, конкурсах
професійної майстерності, активно впроваджують в освітній процес сучасні методи і практики
навчання тощо.
В ході засідання директорка Центру Яковлєва Л.В. особливу увагу присутніх звернула
на особливості освітнього процесу в умовах карантину. Кожен викладач та майстер
виробничого навчання, який атестувався, поділився досвідом щодо навчання здобувачів освіти
з використанням дистанційних технологій, проінформував, які ресурси чи платформи
використовує та які ставить завдання на майбутнє.
У підсумку засідання комісії голова атестаційної комісії Лілія Яковлєва привітала
викладачів та майстрів виробничого навчання з успішною атестацією та подякувала за
результативну роботу.