Правила для здобувачів освіти

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
ДНЗ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ"

Здобувачі освіти мають право:


 У встановленому порядку користуватися навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями, бібліотекою, читальним залом, гуртожитком, спортивними залами, інвентарем і обладнанням, що знаходяться в розпорядженні центру.
 Приймати участь в громадському житті центру і базового підприємства, в діяльності органів учнівського самоврядування.

Здобувачі освіти зобов'язані:

 Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навиками, професійною майстерністю, розвивати свої здібності.
 Спостерігати правила внутрішнього розпорядку центра, бути організованими, і показувати приклад дисциплінованості, ввічливості і культури поведінки.
 Берегти і закріпляти державну особливість, раціонально використовувати енергію та матеріали в праці виробничого навчання і виробничої практики.
 Берегти природу і охороняти її багатство, поважати правила соціального гуртожитку, непримиримо ставитися до антигромадських проявів, вести себе скромно в побуті, суспільних місцях, закладі освіти і на виробництві, непримиримо ставитись до кожного випадку порушення трудової і навчальної дисципліни; дорожити честю закладу освіти.
 Виховувати в собі чесність і правдивість, доброту і принциповість, стійкість і мужність характеру, вимогливості і поваги один до одного, бути хорошими товаришами, вірними друзями, допомагати батькам, викладачам і майстрам виробничого навчання, піклуватися про старших і молодших.
 Правильно ставитись до критичних зауважень товаришів, майстрів виробничого навчання, викладачів, керівників центру, вміти признавати і виправляти свої помилки, утримувати себе і своїх товаришів від аморальних вчинків.
 Вести здоровий спосіб життя, укріпляти своє здоров’я, систематично займатися фізичною культурою, технічною та художньою творчістю.

За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту ДНЗ "Маріупольський центр професійно - технічної освіти", правил внутрішнього розпорядку центру, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як:
1) попередження;
2) догана;
3) відрахування з закладу освіти.
Рішення про відрахування здобувачів освіти центру приймається педагогічною радою та дозволу відділу ювенальної превенції.
Здобувачі освіти, винні в зіпсуванні майна принесені закладу освіти матеріального нестатку, несуть відповідальність у встановленому порядку.

Заступник директора з НВхР
Ротмістрова О.С.