МК «Обробка металів»

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за 2020-2021 н. р.

Засідання методичного об’єднання «Обробка металів»

На початку січня відбулося засідання методичного об’єднання  «Обробка металів». На засіданні розглядалися питання:

 1. Обмін досвідом по темі: «Використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання»
2. «Шляхи підвищення якості навчання здобувачів освіти»
3. Оформлення та поповнення матеріалами папок з методичної роботи майстрів в/н та викладачів спецдисциплін.
4. Розгляд та затвердження тем дипломних робіт здобувачів освіти випускних груп.

Протокол засідання

 

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за І півріччя 2020-2021 н. р.

Засідання методичної комісії «Обробка металів»

2 листопада 2020 року в ДНЗ «Маріупольський центр професійно – технічної освіти» відбулося засідання методичної комісії «Обробка металів». На порядку денному розглядалися питання:

1. Розгляд завдань для проведення поетапних кваліфікаційних атестацій. 

2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3. Проведення он-лайн заходів:

- проведення позакладсного заходу, присвяченого дню залізничника (дистанційно);

- підготовка та участь у проекті "Моя сучасна оселя".

Аналіз роботи методичної комісії "Обробка металів" за 2019-2020 н. р.

Онлайн засідання МК «Обробка металів»

06. 05. 2020 р. в ДНЗ "Маріупольський центр професійно - технічної освіти" відбулося онлайн засідання МК "Обробка металів". Розглядалися питання щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину, а також питання по виконанню поетапної атестації за професією «Маляр» 2 розряду, а також дипломних робіт здобувачами освіти випускних груп.

Протокол № 8 від 6.05.2020 р. засідання МК «Обробка металів»

Звіт роботи методичної комісії "Обробка металів" І семестр 2019 - 2020 навчальний рік

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за І півріччя 2018-2019 н. р.

На сьогоднішній день якість освіти це не самоціль, а засіб досягнення мети, якою є підготовкою компетентного фахівця, здатного функціонувати в нових динамічних соціально-економічних умовах і все більш затребуваного в суспільстві. Мета професійної освіти полягає не тільки в тому, щоб навчити людину щось робити, придбати професійну кваліфікацію, а й в тому, щоб дати йому можливість успішно справлятися з різними життєвими і професійними ситуаціями. В процесі підготовки фахівців важливе значення має орієнтація на особистість і компетентність, що дозволяє істотно полегшити процес адаптації молоді до професійного середовища, підвищення її конкурентноздатності. Велику роль в забезпеченні якісної підготовки фахівців відіграє методична робота, яка є одним з основних видів діяльності педагогічного колективу.
Єдина методична тема, над якою працює МК у 2018-2019 навчальному році: «Новітній підхід до навчально-виробничого процесу як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця»
Упродовж звітного періоду МК було проведено 4 планових засіданя, на них розглядалося ряд питань, що стосуються діяльності методичної роботи колективу, зокрема:
• Підсумки роботи педколективу за 2017-2018 н. р.
• Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання
• Детальний розгляд та корегування плану роботи МК на І семестр.
• Проведення професійних тижнів та визначення заходів, які проводитимуться серед учнів

МК продовжує працювати над реалізацією таких завдань:
- аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;
- здійснення заходів щодо вивчення та впровадження позитивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес;
- організація і проведення проблемних семінарів, шкіл передового досвіду, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо;
- впровадження оновлених Державних стандартів професійно-технічної освіти;
- участь в організації стажування педагогічних працівників на підприємстві, надання методичної допомоги;
- організація та проведення консультацій педагогічних працівників з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації;
- організація розроблення робочих навчальних планів, аналіз їх виконання;Педагогічні працівники працюють над:
- розробкою завдань для проведення тематичного оцінювання, складання комп’ютерних презентацій ( Славова В.В.- викладач спецдисциплін, Карпенко Ю. Г. - майстер в/н.)
- викладачем професійно - теоретичної підготовки Славовою В. В. та майстрами в/н Кравець М. А., Садовською О. О., Карпенко Ю. Г. були розроблені комплексні контрольні завдання відповідно рівня кваліфікації (ККЗ) за професіями «Слюсар-ремонтник» 4 розряд, «Електрозварник ручного зварювання» 2 розряд, «Кухар» 4 розряд, «Кондитер» 3 розряд, «Маляр» 4 розряд, «Штукатур» 4 розряд.
- 28.12.2018 р. була проведена якісна професійна атестація для присвоєння відповідного 4 розряду учням, з професії: «Штукатур»;
- майстром в/н Аблезом В. С. був проведено позакласний захід
за темою: «Принцип дії та технічне обслуговування парових турбін»;
Також у листопаді майстер в/н Кравець М. А. провела відкритий урок виробничого навчання за темою : «Нарізання внутрішньої різьби» та майстер – клас «Зварювання стиків арматури елементів несучих збірних залізобетоних конструкцій»
Запланований відкритий позакласний захід у грудні :
«Сучасне оздоблення поверхонь» - майстер в/н Садовська О.О., було перенесено на ІІ півріччя 29.01.2019 р.
За публікацію розробки уроків на сайті «АБЕТКАland» у листопаді майстри в/н Садовська О. О. та Кравець М. А. отримали сертифікати.
В цілому роботу МК за І півріччя можна вважати задовільною.