МК «Обробка металів»

Засідання методичної комісії «Обробка металів»

5 січня 2022 року відбулося засідання методичної комісії № 2 «Обробка металів». Під час засідання були розглянуті наступні питання:
1. Використання ІКТ на уроках теоретичного та виробничого навчання «Шляхи підвищення якості навчання здобувачів освіти»
2. Оформлення та поповнення матеріалами папок з методичної роботи майстрів в/н та викладачів спецдисциплін.
3. Розгляд та затвердження тем дипломних робіт здобувачів освіти випускних груп.

Доповідь "Шляхи підвищення якості навчання здобувачів освіти"

Презентація засідання методичної комісії «Обробка металів»

Протокол 

 

 Відкритий урок практичного навчання з професії «Слюсар – ремонтник» на тему: «З’єднання металевих трубопроводів»

 24 грудня 2021 року в ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у Конвертерному цеху майстром виробничого навчання Шатової О.С. було проведено відкритий урок практичного навчання з професії «Слюсар – ремонтник» на тему: «З’єднання металевих трубопроводів». Метою уроку було закріпити знання з ремонту трубопроводів з дотриманням вимог правил охорони праці та вимог інструкційної документації.
Урок був цікавим та насиченим. Здобувачі освіти отримали необхідні уміння і навички при виконанні практичного завдання, реалізуючи на практиці знання з предметів професійно-теоретичної підготовки.
Майстер в/н ефективно використав інтерактивні технології навчання під час проведення актуалізації знань і сприйняття та усвідомлення нового матеріалу. Закріплення нової теми відбулося у формі дискусії, активно долучивши всіх здобувачів освіти у навчальний процес. Мета уроку була досягнута.
Майстру в/н та здобувачам освіти бажаємо подальшої результативної співпраці.

Педпрацівники-залізничники обговорили за Круглим столом стан підготовки залізничників в системі професійної освіти Донеччини!

16 грудня 2021 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Донецькій області проведено обласне засідання Круглого столу педагогічних працівників закладів професійної освіти за напрямком підготовки: залізничний транспорт «Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти».

Майя ТИТОВА, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»  зробила доповідь та презентацію на тему: "Інноваційність та соціальне партнерство - важлива ознака сучасної освіти". У своїй доповіді наголосила, що інноваційність є важливою ознакою сучасної освіти та проаналізувала завдання Конкурсу професійної майстерності WorldSkills, який відбувся цього року у жовтні. Також надала рекомендації щодо якісної підготовки здобувачів освіти до наступного конкурсу, який планується у подальшому.

Учасники засідання активно обговорювали питання Круглого столу, висловили вдячність колегам за надану корисну інформацію та окреслили цікаві плани на майбутнє.

Презентація

Презентация ворлдскиллс

 Тиждень залізничника

У ДНЗ «Маріупольський центр професійно – технічної освіти » з 4 листопада по 8 листопада 2021 року пройшов тиждень залізничника.
Метою проведення тижня залізничника було нагадати учням історію святкування Дня залізничника в Україні, ознайомити з сучасними потягами та платформами , перевірити знання з охорони праці та у вигляді гри виявити вміння застосовувати знання з загальноосвітніх компетенцій при оволодінні майбутньою професією.

1.Цікаві факти про залізницю

2.День залізничника України

3.Неділя свята залізничників, історія свята

Засідання методичної комісії «Обробка металів»

26 жовтня 2021 року відбулося засідання методичної комісії «Обробка металів». На засіданні розглядалися питання:

1. Проведення професійних тижнів та визначення заходів, які проводитимуться серед здобувачів освіти. («Тиждень енергозбереження»)
2. Підготовка матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи.
3. Розгляд завдань для проведення поетапних кваліфікаційних атестацій, ККЗ згідно нових стандартів.

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за 2020-2021 н. р.

Засідання методичного об’єднання «Обробка металів»

На початку січня відбулося засідання методичного об’єднання  «Обробка металів». На засіданні розглядалися питання:

 1. Обмін досвідом по темі: «Використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання»
2. «Шляхи підвищення якості навчання здобувачів освіти»
3. Оформлення та поповнення матеріалами папок з методичної роботи майстрів в/н та викладачів спецдисциплін.
4. Розгляд та затвердження тем дипломних робіт здобувачів освіти випускних груп.

Протокол засідання

 

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за І півріччя 2020-2021 н. р.

Засідання методичної комісії «Обробка металів»

2 листопада 2020 року в ДНЗ «Маріупольський центр професійно – технічної освіти» відбулося засідання методичної комісії «Обробка металів». На порядку денному розглядалися питання:

1. Розгляд завдань для проведення поетапних кваліфікаційних атестацій. 

2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3. Проведення он-лайн заходів:

- проведення позакладсного заходу, присвяченого дню залізничника (дистанційно);

- підготовка та участь у проекті "Моя сучасна оселя".

Аналіз роботи методичної комісії "Обробка металів" за 2019-2020 н. р.

Онлайн засідання МК «Обробка металів»

06. 05. 2020 р. в ДНЗ "Маріупольський центр професійно - технічної освіти" відбулося онлайн засідання МК "Обробка металів". Розглядалися питання щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину, а також питання по виконанню поетапної атестації за професією «Маляр» 2 розряду, а також дипломних робіт здобувачами освіти випускних груп.

Протокол № 8 від 6.05.2020 р. засідання МК «Обробка металів»

Звіт роботи методичної комісії "Обробка металів" І семестр 2019 - 2020 навчальний рік

Звіт роботи методичної комісії «Обробка металів» за І півріччя 2018-2019 н. р.

На сьогоднішній день якість освіти це не самоціль, а засіб досягнення мети, якою є підготовкою компетентного фахівця, здатного функціонувати в нових динамічних соціально-економічних умовах і все більш затребуваного в суспільстві. Мета професійної освіти полягає не тільки в тому, щоб навчити людину щось робити, придбати професійну кваліфікацію, а й в тому, щоб дати йому можливість успішно справлятися з різними життєвими і професійними ситуаціями. В процесі підготовки фахівців важливе значення має орієнтація на особистість і компетентність, що дозволяє істотно полегшити процес адаптації молоді до професійного середовища, підвищення її конкурентноздатності. Велику роль в забезпеченні якісної підготовки фахівців відіграє методична робота, яка є одним з основних видів діяльності педагогічного колективу.
Єдина методична тема, над якою працює МК у 2018-2019 навчальному році: «Новітній підхід до навчально-виробничого процесу як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця»
Упродовж звітного періоду МК було проведено 4 планових засіданя, на них розглядалося ряд питань, що стосуються діяльності методичної роботи колективу, зокрема:
• Підсумки роботи педколективу за 2017-2018 н. р.
• Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання
• Детальний розгляд та корегування плану роботи МК на І семестр.
• Проведення професійних тижнів та визначення заходів, які проводитимуться серед учнів

МК продовжує працювати над реалізацією таких завдань:
- аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;
- здійснення заходів щодо вивчення та впровадження позитивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес;
- організація і проведення проблемних семінарів, шкіл передового досвіду, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо;
- впровадження оновлених Державних стандартів професійно-технічної освіти;
- участь в організації стажування педагогічних працівників на підприємстві, надання методичної допомоги;
- організація та проведення консультацій педагогічних працівників з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації;
- організація розроблення робочих навчальних планів, аналіз їх виконання;Педагогічні працівники працюють над:
- розробкою завдань для проведення тематичного оцінювання, складання комп’ютерних презентацій ( Славова В.В.- викладач спецдисциплін, Карпенко Ю. Г. - майстер в/н.)
- викладачем професійно - теоретичної підготовки Славовою В. В. та майстрами в/н Кравець М. А., Садовською О. О., Карпенко Ю. Г. були розроблені комплексні контрольні завдання відповідно рівня кваліфікації (ККЗ) за професіями «Слюсар-ремонтник» 4 розряд, «Електрозварник ручного зварювання» 2 розряд, «Кухар» 4 розряд, «Кондитер» 3 розряд, «Маляр» 4 розряд, «Штукатур» 4 розряд.
- 28.12.2018 р. була проведена якісна професійна атестація для присвоєння відповідного 4 розряду учням, з професії: «Штукатур»;
- майстром в/н Аблезом В. С. був проведено позакласний захід
за темою: «Принцип дії та технічне обслуговування парових турбін»;
Також у листопаді майстер в/н Кравець М. А. провела відкритий урок виробничого навчання за темою : «Нарізання внутрішньої різьби» та майстер – клас «Зварювання стиків арматури елементів несучих збірних залізобетоних конструкцій»
Запланований відкритий позакласний захід у грудні :
«Сучасне оздоблення поверхонь» - майстер в/н Садовська О.О., було перенесено на ІІ півріччя 29.01.2019 р.
За публікацію розробки уроків на сайті «АБЕТКАland» у листопаді майстри в/н Садовська О. О. та Кравець М. А. отримали сертифікати.
В цілому роботу МК за І півріччя можна вважати задовільною.