Забезпечення якості освіти

Наказ №146 від 30.08.2021року «Про затвердження Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу»